BHP w pracy dekarza

W pracy zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo. W pracy dekarza, czyli osoby pracującej na wysokości, jest ono absolutnie priorytetowe. Nieprzestrzeganie zasad BHP przez dekarza...... Read More